@Liberty4Masses @m4sk1n Z jednej strony ciężko się kłócić. Z drugiej strony, równie mocno jest to system opresji ludzi, z którymi nie ma się wiele do czynienia i robią nam telefony na drugim końcu świata. Obrazki prezentowane przez Friedmana to wciąż tylko (urposzczione, niedopowiedziane) obrazki :)

@pepemao @Liberty4Masses problem widzę w tym, że na drugim końcu świata nie istnieje wolny rynek

@m4sk1n @Liberty4Masses Istnieje pewnie bardziej niż u nas. Nie istenieje właśnie ochrona pracownika, a jedynie 'przedsiębiorcy' tak zwani, którzy mogą robić co chcą i gnoić człowieka za 3$ dziennie. U nas mamy taką pozycję w fabrykach czy innych środowiskach pracy jaką mamy, bo na szczęście za nami już XIX i XX wiek, wiosna ludów i takie tam.

@pepemao @Liberty4Masses to jednak ustrój państwowokapitalistyczny, któremu do wolnego rynku brakuje…

@Liberty4Masses Thanks for posting this. Only if news outlets would share this truth.

Sign in to participate in the conversation
Liberdon

Liberdon is a Mastodon instance for libertarians, ancaps, anarchists, voluntaryists, agorists, etc to sound off without fear of reprisal from jack or zuck. It was created in the wake of the Great Twitter Cullings of 2018, when a number of prominent libertarian accounts were suspended or banned.