Λαγός boosted

The #EFF: “we are the leading nonprofit defending digital privacy”

Also #EFF: “we’ve partnered with the world’s largest #SurveillanceCapitalist who makes billions by violating your privacy to train the people who will make the policies that defend your privacy – come be a Google Policy Fellow!”

eff.org/deeplinks/2019/01/work

This is institutional corruption at its worst.

Is anyone else sick of this bullshit?

Via @schestowitz

Cyclical period of aversion to high-tech 

Working at a construction site is like long cardio with weightlifting elements which you get paid for.
10/10 would recommend over being a codemonkey if the weather is not extreme.

Λαγός boosted

Unison is such a wonderful piece of software, and I'm not sure how I ever lived without it 😊

#Unison

Λαγός boosted
Λαγός boosted

@igeljaeger
The main trait of NPCs is immediate emotional reaction caused by lack of inquiry.

@ReadTheBible @roka @igeljaeger
Szczęść Boże
I, for one, am satisfied because while I was expecting fedi to be Sodom, there are plenty of like-minded individuals.
It turns out that such non-normie places attract both extremes.

@m4sk1n @roka
To jest woda na młyn dla obu stron.
Polacy niestety podążają globalnym trendem mieszania skrajnych emocji do życia politycznego.
Czy cały ten incydent podsyci wojenkę polsko-polską, okaże się za kilka dni, gdy etos żałoby osłabnie.

@roka
To prawie tak, jakby kasa z przekrętów i ilość nieruchomości nie zmieniała faktu, że każdy krwawi.
Also ciekawi mnie, ile było w tym samej intencji/ psychozy sprawcy, a ile wpływu propagandy TVPInfo.

@yolo
>why bother harassing people?

It's pitty how constant immoral behavior is driving ignorance of these poor souls.

"Confutatis maledictis..."

Λαγός boosted
Λαγός boosted
Λαγός boosted

@QA@freespeechextremist.com >goodluck with the spelling Even better, it'll be challenge :P Intrested how it compares to Polish orthography, which isn't simple either 

(so even significant part of Poles can't spell properly most of the time)

@QA The alphabet has 10/10 aαισθητική. I plan to learn Greek sometime, since I've abandoned insectspeech.

Λαγός boosted
Λαγός boosted

Began to play piano. I've looked for something simple for starters, so I've picked up Bach's Kleine Präludien.
1) It turned out to not be so easy for a noob.
2) I wholly see mathematical perfection of his music; no matter how much I try to fuck with tempo, dynamics etc., it sounds beautiful.
hooktube.com/watch?v=M42Ktp5VQ

Show more
Liberdon

Liberdon is a Mastodon instance for libertarians, ancaps, anarchists, voluntaryists, agorists, etc to sound off without fear of reprisal from jack or zuck. It was created in the wake of the Great Twitter Cullings of 2018, when a number of prominent libertarian accounts were suspended or banned.