@temsa

@tuxom
I am glad you see nuclear as an necessary solution.
Banning CO2 without nuclear is a path to hell.
However I do not see CO2 as a problem at all. So all these efforts (billions) are waisted and could be used for more pressing issues.

FVD is de grootste winnaar. Maar in plaats dat men de zorgen van kiezers serieus neemt, gaat de eenheidspartij (VVD, CDA,D66,PVDA en GL) gewoon door op de destructieve weg van onzinnige CO2 maatregelen en kostenverhogingen.
Het framen en schelden op FVD is nog verder toegenomen. Wat zijn ze toch erg voor (een beperkte soort) diversiteit.

Waarom kan ik nergens achterhalen wat individuele parlementsleden hebben gestemd? Hoe kun je op deze manier zinvol kiezen in mei?

HenkieNL boosted
Liberdon

Liberdon is a Mastodon instance for libertarians, ancaps, anarchists, voluntaryists, agorists, etc to sound off without fear of reprisal from jack or zuck. It was created in the wake of the Great Twitter Cullings of 2018, when a number of prominent libertarian accounts were suspended or banned.